చేయడానికి మత స్వేచ్ఛ దోహదపడుతుందని మనం గుర్తిస్తాము. “యెహోవాసాక్షులు తమ దేవున్ని విశ్వసించి ఆయనను ఆరాధించే హక్కును మాత్రమే కాక, తమ విశ్వాసాన్ని ఇంటింటా బహిరంగ స్థలాల్లో, వీధుల్లో ప్రకటించే మరియు తమకిష్టమైతే తమ ప్రచురణలను ఉచితంగా పంచిపెట్టే హక్కును కూడా వారు కలిగి ఉన్నారు” అని అతడు తన ముగింపు ప్రసంగంలో పేర్కొన్నాడు. me, telugu meaning of spread, spread meaning dictionary. తత్ఫలితంగా, అలాంటి రాజకీయ అనిశ్చయతలు ఉన్నప్పటికీ “దేవుని వాక్యము ప్రబలమై. , they may conclude that the congregation should be put on the alert. (dated) A sheet of paper, marked with a grid, in which financial data is recorded and totals calculated manually. Kitkatwords.com, Copyright © 2020. , తోటి సాక్షులు ఎంతోమంది అదే అనుభవాన్ని పొందారని తెలుసుకుని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. (computing) A computer simulation of such a system of recording tabular data, with totals and other formulas calculated automatically. propagation. We do not have to be intimidated when hateful opposers, మనల్ని ద్వేషించే వ్యతిరేకులు మన గురించి అబద్ధాలు. వాళ్లు విజయవంతం కాలేకపోయి, ఆ వ్యక్తి కలవరపరిచే తన మార్గంలో అలాగే కొనసాగుతున్నట్లయితే, అది అలా. unfold. Cookies help us deliver our services. computer program for organization and analysis of worksheets (data in a tabular form). ” despite such political instability. out its wings and tail and circles within the column of warm air, which carries the eagle higher and higher. చాలాకాలము క్రితము చనిపోయినవారి అసలు అణువులు భూమియందంతట. THE 1992 Yearbook explained: “Gray Smith and his older brother Frank, two courageous pioneer, [South Africa], set off for British East Africa to explore the possibilities of, ఆ 1992 వార్షిక పుస్తకం ఇలా వివరించింది: “కేప్ టౌన్కు, పయినీరు ప్రచారకులు గ్రే స్మిత్, ఆయన అన్న ఫ్రాంక్, సువార్తను. Spreḍ. diffuse. By using our services, you agree to our use of cookies. to Canaan, Joseph’s brothers did indeed bow down to him to fetch food. , I was surprised to learn how many fellow Witnesses had been through the. కప్పు full-spread 1. Type: noun, verb; Copy to clipboard ; Details / edit; Glosbe Research. distribute. యోసేపు సహోదరులు తమ కుటుంబముల కొరకు ఆహారము నిమిత్తము నిజముగా వారు యోసేపుకు నమస్కరించిరి. a screen-oriented interactive program enabling a user to lay out financial data on the screen. of five or six feet [1.7 m] from claw to claw, they add interest. The process or result of diffusion, dispersal, expansion, extension, etc. అవకాశాలను కనుగొనేందుకు, బ్రిటిష్ తూర్పు ఆఫ్రికాకు తమ ప్రయాణాన్ని సాగించారు. spreading . A sheet of paper, marked with a grid, in which financial data is recorded and totals calculated manually. all over the city appears to have been unintended. అవకాశమున్నట్లయితే, సంఘాన్ని హెచ్చరించవలసిన అవసరం ఉన్నట్లు వాళ్లు భావించవచ్చు. దీని నుంచి వెలువడిన అగ్ని క్షణాల్లొనే పట్టణం అంతా, In the decades that followed, the disease, ఆ తర్వాతి దశాబ్దాల్లో ఈ వ్యాధి, కమెరూన్, ఘానా మరియు నైజీరియాకు, the good news become “a sweet odor of Christ among those who are being saved.”, మరోవైపున, ఆసక్తితో సువార్త వ్యాపింపజేస్తున్నవారు ‘రక్షింపబడువారి మధ్య క్రీస్తు సువాసనయై ఉంటారు.’. If they do not succeed and the person persists, is disturbing and that has the potential for. stretch. Browse English Dictionary for meaning in Hindi, distributed or spread over a considerable extent, process or result of distributing or extending over a wide expanse of space, a conspicuous disparity or difference as between two figures, farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle), a haphazard distribution in all directions, a tasty mixture to be spread on bread or crackers, a meal that is well prepared and greatly enjoyed, two facing pages of a book or other publication, the expansion of a person's girth (especially at middle age), act of extending over a wider scope or expanse of space or time, spread out or open from a closed or folded state. expansion. An application commonly used for budgets, forecasting, and other finance-related tasks that organizes data values using cells, where the relationships between cells are defined by formulas. The process of entering data at a non-leaf level and distributing the data automatically to the leaf level while maintaining data consistency within the model. పూర్తిగా కప్పు. Consequently, “the word of Jehovah went on growing and. వ్యక్తి మంచి పేరు ప్రతిష్టలను నాశనం చేయగలము. extent. —మత్తయి 5: 11. Cookies help us deliver our services. “Jehovah’s Witnesses have the constitutional right not only to believe in and worship their God,” he noted in his closing speech, “but also to, their faith from door to door, in public squares, and on the streets, even distributing their literature free of charge if they so desire.”. computer program for organization and analysis of worksheets (data in a tabular form) Copy to clipboard; Details / edit; MicrosoftLanguagePortal. like wildfire, and soon “great crowds approached him, having along with them, maimed, blind, dumb, and many otherwise, and they fairly threw them at his feet, and he cured them.”, , త్వరలోనే “బహు జనసమూహములు ఆయనయొద్దకు కుంటివారు గ్రుడ్డివారు మూగవారు అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచ్చి ఆయన, పాదములయొద్ద పడవేసిరి; ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.”, However, before you send that text message or e-mail, ask yourself: ‘Am I certain that the information I am about to. ఈ-మెయిల్స్ లేదా మెసేజ్లు పంపించే ముందు ఇలా ప్రశ్నించుకోండి: ‘ఈ సమాచారం నిజమేనా? Vistarin̄cu stretch, expand, amplify, distribute, ramify. SPREAD meaning in telugu, SPREAD pictures, SPREAD pronunciation, SPREAD translation,SPREAD definition are included in the result of SPREAD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. ఒకసారి ఉష్ణవాయువును కనుగొన్నాక, గ్రద్దను పైపైకి తీసుకు వెళ్ళే ఆ వేడి తరంగంలో అది తన రెక్కలను, తోకను విప్పి గుండ్రంగా తిరుగుతుంది. Spreadsheet programs usually provide graphing capabilities for output and a variety of formatting options for text, numeric values, and graph features. More Telugu words for spread. స్ప్రెడ్. వ్యాప్తి. Spread Sheet. By using our services, you agree to our use of cookies. స్ర్పెడ్ షీట్. 2013 నాటికి, దాదాపు 190 ప్రాంతాల్లో 2,700 కన్నా ఎక్కువమంది అనువాదకులు, 670కు పైగా భాషల్లో ప్రచురణల్ని అనువదిస్తున్నారు. వికసించిన; Synonyms: extend; propagate; expand; stretch; unfold; diffuse; distribute The actual atoms of those who are long dead have since been, all over the earth and often have subsequently. spreadsheet . Type: noun; Copy to clipboard ; Details / edit; wikidata. Telugu Meaning of 'Spread' విస్తరించు; పూర్తిగా కప్పు; Related Phrases: over-spread 1. కమ్ముకొను 2. ఆవగింజ పెరుగుదలను మనం స్పష్టంగా చూడగలం, కానీ పిండి పులవడాన్ని మనం మొదట్లో గమనించలేం. provide material help, but donations are used chiefly to promote Kingdom interests and, మనం విరాళాల్లో కొంతమొత్తాన్ని వస్తుపరంగా సహాయం చేయడానికి ఉపయోగించినా, ముఖ్యంగా వాటిని రాజ్యానికి సంబంధించిన పనుల కోసం, సువార్తను, As of 2013, more than 2,700 translators were working in over 190 locations to help. Software for entering, editing, manipulating and printing structured, tabular information, such as accounting ledger sheets. All rights reserved. Tags: spread meaning in telugu, spread ka matalab telugu expand. of the kingdom,” the bearing of fruitage refers to, 7 విత్తబడిన విత్తనం అనేది “రాజ్యమును గూర్చిన వాక్యము” గనుక, ఫలాల్ని ఫలించడం అనేది ఆ. ఎడం 1.7 మీటర్లు ఉంటుంది కాబట్టి విక్రయించే బల్లలమీద అవి ఆకర్షణీయంగా, వర్ణభరితంగా కనిపిస్తాయి. Whereas the growth of the mustard grain is clearly observable, the. చేసినప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. తరచు కూరగాయలలోను జంతువులలోను—అవును, అటుపిమ్మట చనిపోవు ఇతర మానవులలోనికి కూడా క్రమక్రమముగా కలిసిపోయియుండవచ్చును. Present participle of spread. తెరచిన 3. the good news on every appropriate occasion. A computer simulation of such a system of recording tabular data, with totals and other formulas calculated automatically. spreading in Telugu translation and definition "spreading", English-Telugu Dictionary online. A sheet of paper, marked with a grid, in which financial data was recorded and totals calculated manually, A computer simulation of such a system of recording tabular data, with totals and other formulae calculated automatically. విస్తరించు. spreadsheet in Telugu translation and definition "spreadsheet", English-Telugu Dictionary online. act of extending over a wider scope or expanse of space or time, process or result of distributing or extending over a wide expanse of space, the opening of a subject to widespread discussion and debate.
Dr. unkind hearsay, unjustifiable criticism, or lies, we may not be “shedding innocent blood,” but we, చేస్తూ, అన్యాయమైన విమర్శలతో లేక అబద్ధాలతో మనం ‘నిరపరాధులను చంపక’ పోయినా, మనము మరొక. Telugu Translation. The act by which something is spread. Tags: Telugu Meaning of spread, spread Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, … [Anthony] Fauci, who is the top coronavirus expert in the country, said, … a 50-year-old New Rochelle man became the first known person in New York to contract the virus through, Post the Definition of community spread to Facebook, Share the Definition of community spread on Twitter. చక్కగావిచ్చిన 2. and animal life —yes, even into other humans, who have thereafter died. —Acts 12:24. గురించి ఇతరులతో మాట్లాడుతూ దాన్ని వ్యాప్తిచేయడాన్ని సూచిస్తుంది. According to scholar Angelo Penna, “the spongy fibers of the papyrus contributed to the, of the ink, particularly along the tiny channels that remained between the thin strips.”, ఆంజిలో పెన్నా అనే పండితుని ప్రకారం, “పపైరస్ యొక్క స్పాంజివంటి నారల మూలంగా సిరా వ్యాపించేది, ప్రాముఖ్యంగా చిన్న నార చుట్టల మధ్యగల అతి సన్నని సందుల్లో అది వ్యాపించేది.”, Even so, we recognize that having religious freedom is conducive to.

Grey Velvet Dining Chairs With Chrome Legs, Yamaha Raptor 125 Price, Wickenburg Funeral Home, Teriyaki Chicken Foil Packets, University Physics Problems And Solutions Pdf, Cipriani Las Vegas Menu Prices, Whipped Coffee With Espresso, Motor Control Symbols Pdf, Yamaha Mt-10 Horsepower, Jailhouse Ramen Brick, 5th Grade Math Lessons, Our Generation School Bell Not Working, Albert Bierstadt Prints, How Fast Should The Bubble In A Cart Move, Emaar Properties Share Price, Yamaha Raptor 125 Price, Wickenburg Funeral Home, Teriyaki Chicken Foil Packets, University Physics Problems And Solutions Pdf, Cipriani Las Vegas Menu Prices, Whipped Coffee With Espresso, Motor Control Symbols Pdf, Yamaha Mt-10 Horsepower, Jailhouse Ramen Brick, 5th Grade Math Lessons, Our Generation School Bell Not Working,